Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemskt varor Exportvaror Totalt 2013:12 2013:11 - 2013:12, % 2012:12 - 2013:12, %
B-E Totalt 108,5 102,3 105,7 -0,1 -0,8
B Utvinning av mineral 116,9 107,2 116,2 1,0 3,6
C Tillverkning 108,6 102,4 105,5 0,0 -0,8
C10 Livsmedelsframställning 114,4 112,0 114,1 -0,1 0,9
C11 Framställning av drycker 112,5 105,5 111,5 -0,1 1,8
C13 Textilvarutillverkning 98,5 105,1 101,9 0,2 -0,7
C14 Tillverkning av kläder 111,3 106,7 108,3 0,0 1,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,0 103,5 102,6 -0,9 1,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,8 101,1 99,7 -0,5 -0,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,2 101,1 99,3 -0,4 -0,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,9 102,1 104,0 -1,6 -1,3
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,6 0,4 2,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 113,5 103,3 108,1 0,3 -3,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,8 107,2 109,8 -0,5 -0,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,2 105,7 108,4 -0,4 2,0
C24 Stål- och metallframställning 98,2 88,7 91,9 -0,3 -5,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,0 114,7 110,8 0,7 0,4
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,0 92,6 92,9 0,0 1,3
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     101,0 0,0 -2,0
C27 Tillverkning av elapparatur 112,4 104,4 106,4 -0,4 0,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,4 106,4 104,8 0,1 1,4
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,7 106,1 105,2 0,0 1,4
C31 Tillverkning av möbler 107,5 106,9 107,4 0,0 2,4
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     104,8 -0,9 -0,4
E36 Vattenförsörjning     115,3 0,0 3,9

Källa: Producentprisindex 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2013, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/12/thi_2013_12_2014-01-24_tau_003_sv.html