Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC)

Varugrupp (SITC) Inhemskt varor Importvaror Totalt 2013:12 2013:11 - 2013:12, % 2012:12 - 2013:12, %
0-8 Totalindex 2357 1899 2240 0,0 0,1
0 Livsmedel     1679 0,1 0,1
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4637 0,2 -1,3
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6554 0,7 -1,7
3B Gas, el och vatten     2925 -0,4 -0,7
5 Produkter från den kemiska industrin     1615 -0,1 -0,5
68 Oädla metaller     2118 0,1 -11,9
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1806 -0,1 0,9
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4037 0,0 1,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     467 -0,2 0,8
73 Transportmedel     2239 -0,1 0,3

Källa: Producentprisindex 2013, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.1.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2013, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100 (SITC) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2013/12/thi_2013_12_2014-01-24_tau_017_sv.html