Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:03 2014:02 - 2014:03, % 2013:03 - 2014:03, %
A-F Totalt 109,4 106,4 108,4 -0,5 -2,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 112,0 103,5 110,8 0,0 -5,7
B Utvinning av mineral 110,5 118,5 117,2 -2,0 -7,7
C Tillverkning 108,9 105,1 107,3 -0,1 -1,6
C10 Livsmedelsframställning 114,3 118,4 115,4 0,2 -0,5
C11 Framställning av drycker 113,7 109,8 112,6 0,1 2,0
C13 Textilvarutillverkning 97,0 105,1 102,3 -0,1 -2,4
C14 Tillverkning av kläder 109,4 108,9 109,0 0,1 -1,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 103,0 105,6 103,4 0,4 1,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,7 100,7 97,3 0,1 -0,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,6 99,2 95,2 0,1 -0,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,0 103,8 106,1 0,2 0,9
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     102,0 0,1 3,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,0 111,1 112,9 0,4 -4,5
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,0 112,4 113,3 -0,2 0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,6 105,9 109,4 0,1 0,9
C24 Stål- och metallframställning 98,0 89,2 93,5 -0,7 -6,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,4 106,0 109,6 -0,1 0,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 95,6 94,7 94,8 -0,4 -2,1
C27 Tillverkning av elapparatur 111,8 101,7 105,0 -0,3 -1,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,7 105,1 103,6 0,2 -0,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,6 101,8 102,1 -0,4 -1,0
C31 Tillverkning av möbler 109,2 103,4 107,3 -0,1 0,8
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     112,2 0,0 1,8
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     99,3 -5,0 -6,5
E36 Vattenförsörjning     118,5 0,0 4,1
F Byggverksamhet     111,6 0,0 0,7

Källa: Producentprisindex 2014, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 09 1734 2992, Mervi Nyfors 09 1734 3480, Merja Pokela 09 1734 3283, Anna-Riikka Pitkänen 09 1734 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.4.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2014, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/03/thi_2014_03_2014-04-24_tau_009_sv.html