Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008)

Varugruppen (NACE-TOL) Inhemska varor Importvaror Totalt 2014:08 2014:07 - 2014:08, % 2013:08 - 2014:08, %
A-E Totalt 111,9 110,7 111,5 -0,2 -0,7
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 111,3 107,1 110,7 -0,4 -3,8
B Utvinning av mineral 113,9 128,1 125,7 -2,1 -4,5
C Tillverkning 111,7 108,0 110,1 -0,1 0,1
C10 Livsmedelsframställning 117,7 122,9 119,0 0,0 0,1
C11 Framställning av drycker 122,4 114,6 120,4 -0,3 5,0
C13 Textilvarutillverkning 98,7 107,0 104,2 0,3 -0,1
C14 Tillverkning av kläder 112,5 110,7 110,8 0,2 0,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,5 106,0 106,5 0,1 0,9
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,8 101,2 97,5 -0,1 -2,4
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,5 99,2 95,1 -0,3 -3,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 108,4 105,5 107,6 0,6 1,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 117,1 114,2 115,5 0,3 0,2
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 114,3 114,5 114,4 -0,4 -0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,1 108,9 111,3 0,7 0,4
C24 Stål- och metallframställning 102,6 95,5 98,9 -0,1 1,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,3 109,2 111,7 0,4 1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,2 96,0 96,1 0,1 -1,4
C27 Tillverkning av elapparatur 112,3 104,0 106,8 0,0 -1,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,0 106,9 105,2 0,0 0,5
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,3 104,6 104,7 -0,1 0,6
C31 Tillverkning av möbler 109,9 105,3 108,4 0,0 0,6
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,0 0,3 2,1
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     107,9 0,4 -4,6
E36 Vattenförsörjning     119,9 0,0 4,1
F Byggverksamhet     113,0 0,0 0,6

Källa: Producentprisindex 2014, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Merja Pokela 029 551 3283, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.9.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2014, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008) . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/08/thi_2014_08_2014-09-24_tau_011_sv.html