Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, november 2014

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring,%
A-F Totalt 108,8 104,6 107,4 -0,7 -1,4
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,4 105,8 107,2 -1,1 -4,2
B Utvinning av mineral 113,1 106,2 107,4 -3,9 -10,6
C Tillverkning 108,3 105,0 106,9 -0,4 -0,3
C10 Livsmedelsframställning 114,6 117,1 115,2 0,1 0,2
C11 Framställning av drycker 113,5 109,4 112,4 -0,4 0,4
C13 Textilvarutillverkning 97,6 105,6 102,8 -0,6 -0,3
C14 Tillverkning av kläder 111,8 110,9 111,0 0,3 2,9
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,2 105,9 104,4 0,8 1,0
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 96,9 100,4 97,5 0,4 0,1
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 94,9 98,5 95,4 0,4 -0,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,2 104,7 106,5 0,3 1,7
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     102,7 0,1 2,2
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 115,2 109,9 112,3 -0,9 -0,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,1 113,8 112,9 0,0 0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 109,7 107,4 109,2 0,0 0,4
C24 Stål- och metallframställning 102,2 93,0 97,5 -0,4 4,4
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 111,4 108,7 110,9 0,2 1,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,0 95,0 95,2 0,2 -0,7
C27 Tillverkning av elapparatur 111,4 103,9 106,4 0,4 0,3
C28 Tillverkning av övriga maskiner 101,8 105,6 103,9 -0,2 0,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,4 102,7 102,8 -0,2 0,4
C31 Tillverkning av möbler 108,5 106,0 107,7 0,1 1,4
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     112,6 0,0 2,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     100,7 -1,1 -3,8
E36 Vattenförsörjning     118,5 0,0 2,8
F Byggverksamhet     111,7 -0,1 0,5

Källa: Producentprisindex 2014, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Olavi Savolainen 029 551 3303, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 23.12.2014

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2014, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, november 2014 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 23.5.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2014/11/thi_2014_11_2014-12-23_tau_009_sv.html