Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2015

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2329 1814 2188 1,1 -2,5
0 Livsmedel     1639 -0,4 -1,9
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4007 6,8 -13,6
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5135 9,9 -21,8
3B Gas, el och vatten     2864 3,5 -2,0
5 Produkter från den kemiska industrin     1565 -0,6 -3,3
68 Oädla metaller     2230 1,0 5,5
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1835 0,3 1,5
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4082 0,2 1,0
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     473 0,5 1,6
73 Transportmedel     2298 0,1 2,0

Källa: Producentprisindex 2015, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Leena Storgårds


Uppdaterad 24.3.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2015, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, februari 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/02/thi_2015_02_2015-03-24_tau_017_sv.html