Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, augusti 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 99,0 -2,5 -7,9
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 102,7 -1,3 -3,1
B Utvinning av mineral 79,4 -11,4 -33,0
C Tillverkning 103,6 -0,9 -2,2
C10 Livsmedelsframställning 119,1 -0,4 -0,2
C11 Framställning av drycker 107,8 0,1 -1,4
C13 Textilvarutillverkning 106,3 0,0 0,4
C14 Tillverkning av kläder 114,9 -0,3 5,0
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,0 -0,8 0,3
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,3 0,6 0,3
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,5 0,7 0,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,2 0,3 0,0
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 81,0 -10,1 -32,8
C192 Petroleumraffinering 80,6 -10,6 -33,8
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 107,9 -0,9 -4,4
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,2 0,0 -2,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 116,5 0,0 3,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,7 -0,1 1,1
C24 Stål- och metallframställning 85,3 -2,1 -9,5
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 91,5 -1,5 -8,6
C244 Framställning av andra metaller än järn 73,8 -4,7 -15,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 110,2 -0,5 2,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,7 -0,2 3,0
C27 Tillverkning av elapparatur 107,1 0,6 4,2
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,8 -0,2 1,1
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,7 0,0 0,8
C30 Tillverkning av andra transportmedel 123,6 -0,6 10,7
C31 Tillverkning av möbler 110,3 -0,2 6,1

Källa: Producentprisindex 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2015, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/08/thi_2015_08_2015-09-24_tau_007_sv.html