Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, augusti 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,3 99,0 104,5 -1,2 -4,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 104,5 102,7 104,3 0,5 -5,0
B Utvinning av mineral 108,3 79,4 84,3 -9,4 -28,2
C Tillverkning 106,0 103,6 105,0 -1,0 -2,7
C10 Livsmedelsframställning 112,7 118,9 114,2 -0,1 -1,6
C11 Framställning av drycker 115,8 107,8 113,6 0,0 1,0
C13 Textilvarutillverkning 97,3 106,1 103,1 -0,4 0,2
C14 Tillverkning av kläder 114,3 114,8 114,8 -0,3 4,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,6 105,0 102,9 -0,1 -2,2
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,7 100,3 100,6 0,2 4,5
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 99,5 98,5 99,3 0,2 5,7
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 106,9 104,2 106,2 0,2 -0,1
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     101,8 0,0 -1,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 111,5 107,9 109,5 -1,3 -4,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,2 116,6 114,7 0,6 1,5
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,8 108,8 111,1 0,2 1,0
C24 Stål- och metallframställning 95,1 85,4 90,1 -2,0 -7,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,5 110,3 112,9 -0,1 2,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,2 97,7 97,5 -0,2 2,6
C27 Tillverkning av elapparatur 111,6 107,1 108,6 0,4 2,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,6 106,8 104,9 0,0 1,0
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,9 103,7 103,6 -0,2 0,6
C31 Tillverkning av möbler 110,3 110,3 110,3 -0,1 3,0
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,0 0,0 1,3
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     100,9 1,0 -0,7
E36 Vattenförsörjning     121,2 0,0 2,3
F Byggverksamhet     111,7 -0,1 0,0

Källa: Producentprisindex 2015, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2015, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, augusti 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/08/thi_2015_08_2015-09-24_tau_009_sv.html