Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, oktober 2015

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 98,2 -0,4 -7,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 101,9 1,0 -3,4
B Utvinning av mineral 78,8 -0,3 -29,4
C Tillverkning 103,0 -0,4 -2,4
C10 Livsmedelsframställning 119,3 -0,2 1,4
C11 Framställning av drycker 109,8 0,9 0,1
C13 Textilvarutillverkning 106,7 0,6 0,4
C14 Tillverkning av kläder 116,3 1,3 5,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,6 -0,4 -0,4
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,7 0,2 0,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,8 0,1 0,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,8 0,4 0,2
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 80,3 -0,5 -29,9
C192 Petroleumraffinering 79,9 -0,4 -30,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 104,2 -2,2 -6,4
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,2 0,0 -2,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 115,8 -0,8 2,0
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,8 0,5 1,0
C24 Stål- och metallframställning 83,5 -1,2 -9,5
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 88,6 -2,1 -9,7
C244 Framställning av andra metaller än järn 71,6 -0,8 -14,6
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 108,3 -0,7 -0,3
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,5 -0,1 2,9
C27 Tillverkning av elapparatur 106,6 -0,3 3,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 106,7 0,0 0,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,0 0,2 1,3
C30 Tillverkning av andra transportmedel 122,4 -0,1 7,9
C31 Tillverkning av möbler 110,1 -0,1 4,3

Källa: Producentprisindex 2015, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.11.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2015, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, oktober 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/10/thi_2015_10_2015-11-24_tau_007_sv.html