Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2015

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2301 1757 2148 -0,1 -2,9
0 Livsmedel     1616 0,3 -2,3
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3747 -0,3 -11,6
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4628 -0,5 -20,0
3B Gas, el och vatten     2789 -0,1 -0,5
5 Produkter från den kemiska industrin     1560 0,2 -3,7
68 Oädla metaller     1927 -2,8 -15,6
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1851 0,2 1,7
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4105 0,0 1,1
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     478 0,3 2,2
73 Transportmedel     2315 0,2 1,6

Källa: Producentprisindex 2015, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2015

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2015, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2015 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2015/11/thi_2015_11_2015-12-23_tau_017_sv.html