Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, mars 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 94,3 1,2 -7,5
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 101,9 -0,3 -5,1
B Utvinning av mineral 66,7 8,5 -27,1
C Tillverkning 101,2 0,3 -3,5
C10 Livsmedelsframställning 116,7 -1,1 -1,7
C11 Framställning av drycker 110,2 0,0 1,0
C13 Textilvarutillverkning 106,4 0,4 0,1
C14 Tillverkning av kläder 117,4 0,0 2,8
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 102,4 -1,0 -1,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 104,8 -0,8 4,9
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 105,0 -1,2 7,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 104,2 0,0 -0,2
C19 Tillverkning av stenkolsprodukter och raffinerade petroleumprodukter 67,2 6,7 -29,1
C192 Petroleumraffinering 66,2 7,2 -30,1
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 101,5 1,0 -5,3
C21 Tillverkning av farmaceutiska basprodukter och läkemedel 103,1 0,0 -1,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 116,0 0,5 0,2
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 108,7 -0,6 -0,2
C24 Stål- och metallframställning 78,4 0,5 -13,1
C241 Framställning av järn och stål samt ferrolegeringar 81,8 -0,1 -13,4
C244 Framställning av andra metaller än järn 66,1 1,4 -20,0
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 107,1 -0,1 -3,9
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,3 0,1 -0,8
C27 Tillverkning av elapparatur 105,2 0,0 -0,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 107,1 0,1 0,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,9 0,3 0,5
C30 Tillverkning av andra transportmedel 122,7 0,0 -1,3
C31 Tillverkning av möbler 111,3 0,0 1,2

Källa: Producentprisindex 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2016, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2010=100, mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 17.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/03/thi_2016_03_2016-04-25_tau_007_sv.html