Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, juni

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, mars 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 105,8 94,3 101,9 0,7 -3,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,3 101,8 104,8 0,2 -0,4
B Utvinning av mineral 105,9 66,7 73,3 6,4 -22,7
C Tillverkning 103,0 101,3 102,3 0,3 -3,7
C10 Livsmedelsframställning 110,4 116,5 111,9 -0,4 -2,3
C11 Framställning av drycker 116,9 110,3 115,0 0,0 1,3
C13 Textilvarutillverkning 101,0 106,1 104,3 0,6 0,9
C14 Tillverkning av kläder 116,6 117,2 117,2 -0,1 2,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 101,6 102,7 101,7 0,7 -1,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 97,5 104,8 98,7 -0,7 -1,8
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,5 105,0 96,9 -0,8 -2,3
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 107,7 104,2 106,8 0,0 0,4
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,2 -0,1 -2,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 104,0 101,5 102,7 -0,3 -5,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,9 116,3 113,9 0,2 0,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,5 108,7 110,8 -0,1 0,5
C24 Stål- och metallframställning 87,9 78,4 83,0 -0,2 -12,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,0 107,3 111,9 0,1 -0,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,3 97,2 97,1 0,1 -0,6
C27 Tillverkning av elapparatur 111,3 105,2 107,2 0,2 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,5 107,1 105,1 0,0 0,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,4 103,9 104,1 0,4 0,7
C31 Tillverkning av möbler 111,5 111,3 111,5 0,0 1,2
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,5 0,0 0,9
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     97,2 0,6 -2,1
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3
F Byggverksamhet     112,9 0,5 1,0

Källa: Producentprisindex 2016, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.4.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2016, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100, mars 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 1.8.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/03/thi_2016_03_2016-04-25_tau_009_sv.html