Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, maj 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,0 100,8 106,2 0,8 -3,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,0 100,6 106,1 0,0 -1,0
B Utvinning av mineral 106,5 90,3 93,1 4,9 -16,3
C Tillverkning 106,8 103,9 105,5 0,4 -2,9
C10 Livsmedelsframställning 113,2 119,7 114,8 -0,3 -2,2
C11 Framställning av drycker 122,8 116,0 121,0 0,1 1,0
C13 Textilvarutillverkning 101,1 106,9 104,9 -0,1 0,4
C14 Tillverkning av kläder 117,5 116,7 116,8 0,0 0,9
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,9 105,5 105,9 1,3 1,6
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 95,6 102,9 96,8 -1,4 -5,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 92,9 101,8 94,1 -1,5 -6,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,4 105,3 108,3 -0,7 1,0
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 108,7 103,4 105,8 0,8 -6,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,2 116,9 114,3 -0,5 -0,4
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,1 109,5 112,2 0,1 0,4
C24 Stål- och metallframställning 89,2 78,8 83,8 0,1 -13,1
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,4 108,8 112,5 -0,5 -1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,7 98,2 98,1 0,2 -0,8
C27 Tillverkning av elapparatur 112,7 106,4 108,4 0,2 -1,0
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,9 108,5 106,5 0,0 0,2
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,1 104,4 104,5 -0,1 0,1
C31 Tillverkning av möbler 112,9 112,1 112,6 0,0 1,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     116,0 0,0 0,4
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     105,9 1,3 0,2
E36 Vattenförsörjning     124,2 0,0 1,3
F Byggverksamhet     114,4 0,6 1,0

Källa: Producentprisindex 2016, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 27.6.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100, maj 2016 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 14.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/05/thi_2016_05_2016-06-27_tau_011_sv.html