Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, juni 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 103,6 98,1 101,1 0,3 -3,4
B Utvinning av mineral 106,1 100,3 105,7 0,8 -4,9
C Tillverkning 103,7 98,3 101,0 0,1 -3,9
C10 Livsmedelsframställning 109,9 108,7 109,8 0,1 -1,9
C11 Framställning av drycker 117,0 100,7 114,6 0,0 0,6
C13 Textilvarutillverkning 100,2 103,4 101,9 0,0 -0,4
C14 Tillverkning av kläder 115,6 109,2 111,4 -0,2 1,3
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,0 104,3 104,1 -0,2 0,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 93,9 105,2 101,5 -0,4 -1,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 90,9 105,2 100,9 -0,6 -1,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,2 106,2 108,3 1,4 1,9
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,3 0,0 -3,7
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,7 98,8 102,1 -0,5 -7,8
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 111,3 103,9 108,1 0,2 -0,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,8 110,0 110,6 -0,9 0,1
C24 Stål- och metallframställning 88,2 78,6 81,8 0,6 -12,9
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,1 111,3 112,0 -0,9 -1,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,6 89,2 90,1 0,1 -4,5
C265 Tillverkning av instrument för mätning, provning, navigering och styrning samt ur     103,6 0,5 2,3
C27 Tillverkning av elapparatur 110,9 102,8 104,9 0,3 -3,8
C28 Tillverkning av övriga maskiner 102,6 108,9 106,9 0,0 0,8
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,8 107,2 106,3 0,1 0,0
C31 Tillverkning av möbler 111,5 109,0 111,1 0,0 0,7
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     102,8 2,9 4,7
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3

Källa: Producentprisindex 2016, juni. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.7.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juni 2016, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2010=100, juni 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/06/thi_2016_06_2016-07-25_tau_003_sv.html