Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 109,4 101,4 106,7 -0,1 -1,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,2 100,5 106,2 -0,2 1,3
B Utvinning av mineral 108,1 91,3 94,2 -1,0 -10,4
C Tillverkning 106,7 104,4 105,7 0,0 -2,3
C10 Livsmedelsframställning 114,0 119,8 115,4 0,6 -2,1
C11 Framställning av drycker 123,3 115,7 121,3 0,2 1,4
C13 Textilvarutillverkning 101,6 106,4 104,7 -0,1 0,0
C14 Tillverkning av kläder 117,5 116,3 116,4 -0,4 -0,1
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 105,6 104,8 105,5 0,1 1,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 94,8 101,5 95,9 -0,3 -5,6
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 91,7 99,7 92,9 -0,3 -7,4
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 110,1 105,4 108,8 -0,2 1,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,5 102,9 104,6 -0,6 -7,0
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 113,3 116,3 114,6 0,2 -0,7
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,1 109,8 112,3 0,8 0,1
C24 Stål- och metallframställning 90,0 82,1 85,9 1,3 -7,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,5 108,6 112,6 0,0 -1,5
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,8 99,0 98,8 0,4 -0,1
C27 Tillverkning av elapparatur 112,1 106,8 108,5 0,1 -0,9
C28 Tillverkning av övriga maskiner 104,7 108,7 106,9 0,4 0,6
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,1 104,4 104,3 -0,1 -0,5
C31 Tillverkning av möbler 113,0 112,7 112,9 0,2 1,0
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     116,0 0,0 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     108,1 -1,2 1,0
E36 Vattenförsörjning     124,2 0,0 1,3
F Byggverksamhet     115,2 0,4 1,9

Källa: Producentprisindex 2016, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Jenna Lackbergh 029 551 3578, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.8.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), juli 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 31.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/07/thi_2016_07_2016-08-24_tau_011_sv.html