Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,0 97,1 103,7 0,4 -0,3
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 107,2 98,7 106,0 -0,3 1,4
B Utvinning av mineral 106,2 75,7 80,9 1,3 -3,6
C Tillverkning 103,8 102,0 103,0 0,2 -1,3
C10 Livsmedelsframställning 110,1 114,4 111,2 -0,3 -2,3
C11 Framställning av drycker 116,6 107,8 114,2 -0,1 -0,1
C13 Textilvarutillverkning 101,1 105,6 104,1 0,7 0,9
C14 Tillverkning av kläder 116,3 115,1 115,2 0,0 0,4
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,2 104,8 104,3 -0,7 2,1
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 93,7 98,6 94,5 -0,4 -5,7
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 90,6 96,2 91,4 -0,6 -7,5
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,1 104,0 107,7 0,4 1,1
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     100,4 -0,1 -0,9
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 105,8 100,9 103,1 -0,1 -4,4
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,0 115,0 113,3 -0,6 -1,3
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 111,1 107,8 110,3 -0,4 -0,4
C24 Stål- och metallframställning 92,9 81,7 87,1 2,3 -1,7
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 112,5 108,6 111,8 0,1 -0,7
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 96,1 97,8 97,5 0,1 0,1
C27 Tillverkning av elapparatur 110,4 106,2 107,5 -0,2 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,5 107,4 105,7 0,1 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,0 104,2 104,3 0,3 0,5
C31 Tillverkning av möbler 111,6 111,6 111,6 0,2 1,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     114,6 0,0 0,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     101,6 0,3 1,5
E36 Vattenförsörjning     122,7 0,0 1,3
F Byggverksamhet     114,3 0,2 2,5

Källa: Producentprisindex 2016, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Jenna Lackbergh 029 551 3578, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2016

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2016, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), september 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/09/thi_2016_09_2016-10-24_tau_009_sv.html