Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2016

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,9 107,2 109,7 1,0 3,8
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 105,2 105,0 105,2 -1,0 -0,4
B Utvinning av mineral 111,3 109,2 109,5 9,6 25,1
C Tillverkning 108,6 106,2 107,6 0,8 1,5
C10 Livsmedelsframställning 113,7 117,4 114,6 0,1 -1,3
C11 Framställning av drycker 121,9 116,2 120,4 -0,2 0,3
C13 Textilvarutillverkning 102,2 107,4 105,6 0,1 0,5
C14 Tillverkning av kläder 122,7 118,7 119,0 0,3 0,7
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 104,8 107,1 105,1 0,2 1,5
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 98,0 101,9 98,7 1,4 -3,0
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 95,8 100,4 96,4 2,0 -3,9
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,1 105,4 108,1 -0,5 0,5
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 106,7 103,8 105,1 0,4 -1,6
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,3 116,7 114,2 -0,3 -0,8
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 113,3 109,5 112,4 0,0 0,3
C24 Stål- och metallframställning 98,8 86,3 92,4 1,0 7,5
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 113,9 111,0 113,3 0,3 -0,2
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 97,6 99,8 99,5 0,3 0,5
C27 Tillverkning av elapparatur 111,2 108,2 109,1 0,2 -0,4
C28 Tillverkning av övriga maskiner 105,0 108,7 107,1 0,2 0,7
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 103,8 104,8 104,7 0,0 -0,3
C31 Tillverkning av möbler 113,2 113,8 113,4 0,2 1,1
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     116,6 0,1 1,0
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     110,4 -2,0 4,9
E36 Vattenförsörjning     124,2 0,0 1,3
F Byggverksamhet     116,4 0,1 3,2

Källa: Producentprisindex 2016, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2016, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2016 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 30.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2016/12/thi_2016_12_2017-01-24_tau_011_sv.html