Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2017

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2394 1942 2280 0,7 4,4
0 Livsmedel     1603 0,4 0,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4138 2,3 6,7
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5354 4,3 13,6
3B Gas, el och vatten     2925 0,0 -0,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1569 0,3 2,3
68 Oädla metaller     2267 2,3 11,0
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1857 0,1 0,1
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4154 0,2 0,4
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 0,0 -0,4
73 Transportmedel     2321 0,1 0,2

Källa: Producentprisindex 2017, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 22.12.2017

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2017, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 13.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/11/thi_2017_11_2017-12-22_tau_017_sv.html