Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2017

Varugruppen (NACE-TOL 2008) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 111,6 108,6 110,6 0,5 4,0
A Jordbruk, skogsbruk och fiske 110,4 101,6 109,1 1,0 4,8
B Utvinning av mineral 111,9 100,1 102,1 0,9 6,4
C Tillverkning 108,6 104,6 106,9 0,4 2,0
C10 Livsmedelsframställning 112,8 112,8 112,8 -0,2 1,1
C11 Framställning av drycker 118,7 109,8 116,2 -0,1 1,5
C13 Textilvarutillverkning 99,8 107,5 104,8 0,1 0,5
C14 Tillverkning av kläder 118,4 114,3 114,6 -0,3 -2,5
C16 Tillverkning av trä och varor av trä, kork, rotting o.d. utom möbler 106,8 105,9 106,6 -0,3 2,7
C17 Pappers- och pappersvarutillverkning 100,2 108,2 101,5 1,6 4,2
C171 Massa-, pappers- och papptillverkning 98,4 110,2 100,0 2,2 5,0
C172 Tillverkning av pappers- och pappvaror 109,5 103,8 107,9 -0,6 1,1
C18 Grafisk produktion och reproduktion av inspelningar     97,6 -0,3 -2,3
C20 Tillverkning av kemikalier och kemiska produkter 108,5 105,2 106,7 0,8 2,7
C22 Tillverkning av gummi- och plastvaror 112,5 116,0 114,1 -0,1 1,1
C23 Tillverkning av andra icke-metalliska mineraliska produkter 114,2 108,1 112,7 0,4 1,5
C24 Stål- och metallframställning 107,6 89,8 98,4 0,8 7,8
C25 Tillverkning av metallvaror utom maskiner och apparater 116,9 109,6 115,5 1,7 3,1
C26 Tillverkning av datorer, elektronikvaror och optik 98,4 97,3 97,4 -0,1 -0,8
C27 Tillverkning av elapparatur 111,5 104,9 107,1 0,2 -0,7
C28 Tillverkning av övriga maskiner 103,8 107,9 106,1 0,0 0,3
C29 Tillverkning av motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,6 106,5 106,2 -0,1 2,0
C31 Tillverkning av möbler 116,2 111,0 114,5 0,7 2,3
C33 Reparation och installation av maskiner och apparater     117,0 1,1 1,5
D35 Försörjning av el, gas, värme och kyla     103,5 -0,5 -0,8
E36 Vattenförsörjning     120,2 0,0 -2,1
F Byggverksamhet     118,7 0,3 3,2

Källa: Producentprisindex 2017, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Antti Kytönen 029 551 3475, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2017, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2010=100 (NACE-TOL 2008), december 2017 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2017/12/thi_2017_12_2018-01-24_tau_009_sv.html