Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2019, september

Producentprisindex 2018, januari

2018
januari
Offentliggöranden
Tabeller

Tabellbilagor