Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), april 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 104,8 108,0 105,4 0,5 3,1
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 107,6 99,3 106,1 0,9 4,2
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     119,8 5,2 12,9
C TILLVERKADE VAROR 102,6 101,8 102,2 0,5 1,5
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     107,7 0,2 3,7
10 Livsmedel 100,3 100,5 100,3 0,2 0,5
11 Drycker 105,6 103,4 104,5 0,0 2,4
13 Textilvaror 105,8 101,9 103,0 0,3 -0,3
14 Kläder 104,4 98,4 98,8 0,0 -4,0
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 104,2 99,2 103,6 0,3 2,4
17 Papper och pappersvaror 102,6 111,0 104,6 1,1 6,9
171 Massa, papper och papp 104,0 116,8 106,6 2,1 9,9
172 Varor av papper eller papp 98,4 100,3 99,0 -2,0 -1,5
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     94,3 2,0 -1,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,4 102,5 100,9 0,7 0,5
22 Gummi- och plastvaror 101,6 97,8 99,6 0,1 -0,7
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 102,4 101,5 102,0 -1,3 0,7
24 Metaller 107,8 107,8 108,5 0,4 4,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 104,5 100,0 103,1 0,4 2,6
26 Datorer, elektronikvaror och optik 102,2 96,3 96,7 -0,2 -2,9
27 Elapparatur 98,9 99,7 99,6 0,0 0,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,1 101,3 101,4 -0,1 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,4 103,3 103,5 0,1 2,2
31 Möbler 106,5 102,4 105,1 0,2 2,1
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     104,1 0,4 2,7
35 El, gas, värme och kyla     110,0 -3,6 5,3
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,0 0,0 -1,6

Källa: Producentprisindex 2018, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.05.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2018, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), april 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/04/thi_2018_04_2018-05-24_tau_009_sv.html