Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2018

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 110,6 -0,2 7,7
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 95,6 -0,7 -0,2
C TILLVERKADE VAROR 103,5 0,3 3,6
10 Livsmedel 102,4 -0,4 1,2
11 Drycker 104,6 0,2 0,7
13 Textilvaror 103,2 0,4 1,2
14 Kläder 100,3 0,6 0,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,2 2,9 5,8
17 Papper och pappersvaror 115,1 0,3 8,9
171 Massa, papper och papp 121,8 0,3 12,4
172 Varor av papper eller papp 102,8 0,4 2,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 105,9 1,4 6,6
22 Gummi- och plastvaror 98,4 0,1 0,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,6 -0,4 2,4
24 Metaller 107,9 -0,8 5,2
244 Andra metaller än järn 103,2 -2,1 -0,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 100,3 0,3 1,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,7 0,2 -0,3
27 Elapparatur 99,2 -0,5 0,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 101,4 0,1 0,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 101,9 0,1 0,7
30 Andra transportmedel 99,3 0,9 1,6
31 Möbler 104,4 0,2 2,0

Källa: Producentprisindex 2018, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.09.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2018, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), augusti 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/08/thi_2018_08_2018-09-24_tau_007_sv.html