Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2021, februari

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), september 2018

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,7 108,4 106,9 0,1 5,9
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     99,9 -1,3 -2,2
C TILLVERKADE VAROR 104,7 108,5 106,6 0,2 5,9
10 Livsmedel 100,7 103,8 101,2 0,1 0,9
11 Drycker 104,7 96,5 103,4 1,0 2,9
13 Textilvaror 106,3 95,1 101,1 -0,5 -1,5
14 Kläder 104,5 99,8 101,0 0,0 -1,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,3 103,9 106,3 0,0 5,8
17 Papper och pappersvaror 109,8 111,8 111,1 0,2 13,8
171 Massa, papper och papp 113,1 112,0 112,1 0,2 15,2
172 Varor av papper eller papp 99,2 103,0 100,4 -0,1 -0,4
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     90,5 -0,6 -0,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 97,4 118,7 111,9 -0,6 6,8
22 Gummi- och plastvaror 101,8 103,4 103,2 0,1 1,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,9 99,3 103,6 0,1 2,3
24 Metaller 110,2 107,5 106,8 0,3 6,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,4 104,6 105,1 0,0 3,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 103,2 99,0 99,3 -0,1 -1,0
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     102,6 -0,2 -0,4
27 Elapparatur 99,0 104,5 103,6 0,1 3,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 102,0 103,4 103,9 -0,1 0,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,5 101,2 103,2 0,4 0,7
31 Möbler 106,3 101,5 105,7 -0,4 1,8
35 El, gas, värme och kyla     116,5 -1,7 8,6
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     100,3 0,0 1,1

Källa: Producentprisindex 2018, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anni Huuskonen 029 551 2992, Mervi Nyfors 029 551 3480, Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.10.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2018, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), september 2018 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 18.4.2021].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/09/thi_2018_09_2018-10-24_tau_003_sv.html