Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2018

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2515 2011 2382 -0,6 4,5
0 Livsmedel     1639 0,2 2,2
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4625 -4,6 11,8
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5895 -9,9 10,1
3B Gas, el och vatten     3315 1,1 13,4
5 Produkter från den kemiska industrin     1632 0,2 4,0
68 Oädla metaller     2243 0,0 -1,1
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1834 0,1 -1,2
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4173 0,1 0,5
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 0,1 -0,1
73 Transportmedel     2187 0,0 -5,8

Källa: Producentprisindex 2018, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 21.12.2018

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2018, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2018 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2018/11/thi_2018_11_2018-12-21_tau_017_sv.html