Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,9 0,3 1,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 83,5 -2,6 -0,6
C TILLVERKADE VAROR 107,1 0,3 0,9
10 Livsmedel 102,3 0,1 0,9
11 Drycker 105,0 1,5 7,5
13 Textilvaror 96,1 -1,0 1,5
14 Kläder 99,7 -0,6 -0,6
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 103,2 0,1 1,7
17 Papper och pappersvaror 110,9 -0,1 3,7
171 Massa, papper och papp 111,2 -0,1 3,8
172 Varor av papper eller papp 102,6 -0,1 1,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 118,0 -0,7 -0,7
22 Gummi- och plastvaror 104,3 -0,1 1,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 101,7 0,1 2,8
24 Metaller 103,4 0,9 -5,6
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,3 0,3 3,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 100,4 -0,3 1,9
27 Elapparatur 102,9 -0,1 -0,2
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 104,6 -0,1 1,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 102,5 0,5 0,9
31 Möbler 102,0 0,0 0,5
35 El, gas, värme och kyla 150,4 3,7 12,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 150,4 3,7 12,8

Källa: Producentprisindex 2019, april. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.5.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. april 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), april 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/04/thi_2019_04_2019-05-24_tau_005_sv.html