Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, maj 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2516 2026 2391 0,0 1,5
0 Livsmedel     1645 -0,3 0,5
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4616 0,1 2,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6040 1,0 -0,3
3B Gas, el och vatten     3149 -1,0 3,0
5 Produkter från den kemiska industrin     1617 0,0 0,6
68 Oädla metaller     2197 -2,8 -3,7
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1845 0,0 0,3
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4225 0,2 0,6
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     480 -0,1 0,8
73 Transportmedel     2168 0,0 -1,7

Källa: Producentprisindex 2019, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.6.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, maj 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/05/thi_2019_05_2019-06-24_tau_017_sv.html