Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juli 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,8 106,1 105,9 0,5 -0,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     101,1 0,7 -1,2
C TILLVERKADE VAROR 104,4 106,1 105,2 0,0 -1,2
10 Livsmedel 102,5 103,6 102,7 0,0 1,8
11 Drycker 106,6 103,5 106,5 -0,4 1,0
13 Textilvaror 106,7 94,9 101,3 -0,5 -0,3
14 Kläder 106,0 100,1 102,0 0,8 0,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 108,1 100,4 104,5 -1,2 -0,9
17 Papper och pappersvaror 103,3 106,8 105,8 -1,9 -4,2
171 Massa, papper och papp 104,7 106,9 106,3 -2,0 -4,5
172 Varor av papper eller papp 99,3 102,7 100,4 -0,1 0,2
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,3 0,6 -2,0
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,1 114,9 110,0 -2,2 -2,9
22 Gummi- och plastvaror 101,0 103,9 103,0 0,2 -0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,7 101,7 103,9 0,9 0,8
24 Metaller 106,7 105,1 104,5 -0,3 -4,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,7 106,7 108,9 0,0 3,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 99,8 100,2 -0,8 0,9
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     104,4 -0,1 1,7
27 Elapparatur 99,4 104,9 104,0 1,1 0,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 104,7 105,2 0,3 1,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,2 102,7 103,6 0,2 0,7
31 Möbler 106,8 102,1 106,3 0,0 0,1
35 El, gas, värme och kyla 118,1 177,9 118,7 7,9 1,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 123,7 177,9 124,4 12,5 -0,1
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 -0,2 0,8

Källa: Producentprisindex 2019, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anniina Korhonen 029 551 3083, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 26.8.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), juli 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/07/thi_2019_07_2019-08-26_tau_003_sv.html