Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 105,6 106,0 105,7 -0,2 -1,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     101,6 0,5 0,4
C TILLVERKADE VAROR 103,9 105,9 104,9 -0,3 -1,4
10 Livsmedel 102,4 103,9 102,7 0,0 1,6
11 Drycker 107,1 102,3 106,6 0,0 4,1
13 Textilvaror 106,7 94,8 101,2 0,0 -0,4
14 Kläder 106,0 98,4 101,3 -0,7 0,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 107,6 100,3 104,2 -0,3 -2,0
17 Papper och pappersvaror 100,1 106,5 104,7 -1,0 -5,6
171 Massa, papper och papp 100,6 106,6 105,1 -1,1 -6,0
172 Varor av papper eller papp 99,2 101,9 100,1 -0,3 -0,4
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,7 0,5 -1,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 99,4 115,3 110,2 0,1 -2,1
22 Gummi- och plastvaror 101,5 103,9 103,2 0,2 0,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,4 100,6 104,2 0,2 0,7
24 Metaller 108,7 105,9 105,6 1,0 -0,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 109,8 105,7 108,7 -0,2 3,5
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,1 99,6 100,1 -0,1 0,8
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     103,9 -0,5 1,0
27 Elapparatur 99,5 105,3 104,3 0,3 0,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,3 104,8 105,2 0,0 1,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,6 102,3 103,4 -0,2 0,6
31 Möbler 106,8 102,1 106,3 0,0 0,1
35 El, gas, värme och kyla 118,2 164,8 118,7 0,0 0,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 123,8 164,8 124,4 0,0 -2,0
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2019, augusti. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.9.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. augusti 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), augusti 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/08/thi_2019_08_2019-09-24_tau_003_sv.html