Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 106,7 0,0 -1,5
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 83,0 0,2 6,0
C TILLVERKADE VAROR 106,9 0,0 -1,8
10 Livsmedel 103,7 -0,3 -0,3
11 Drycker 103,1 -1,2 6,4
13 Textilvaror 96,0 1,2 1,1
14 Kläder 98,9 -0,1 -0,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 101,1 0,4 -2,6
17 Papper och pappersvaror 103,9 -0,8 -7,2
171 Massa, papper och papp 103,9 -0,9 -7,4
172 Varor av papper eller papp 101,9 -0,4 -1,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 120,6 1,2 0,9
22 Gummi- och plastvaror 103,6 -0,5 -1,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 106,2 0,5 9,8
24 Metaller 108,5 0,0 0,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 106,4 0,1 0,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,2 1,6 2,1
27 Elapparatur 107,0 1,3 4,6
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,0 -0,6 1,4
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,0 1,6 2,2
31 Möbler 102,0 0,0 0,5
35 El, gas, värme och kyla 164,2 5,3 -1,0
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 164,2 5,3 -1,0

Källa: Producentprisindex 2019, oktober. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 25.11.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. oktober 2019, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), oktober 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 24.3.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/10/thi_2019_10_2019-11-25_tau_005_sv.html