Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2019

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2509 2009 2379 0,1 -0,1
0 Livsmedel     1611 0,4 -1,7
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     4576 1,3 -1,1
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     5747 1,7 -2,5
3B Gas, el och vatten     3291 0,8 -0,7
5 Produkter från den kemiska industrin     1624 0,6 -0,5
68 Oädla metaller     2185 -0,5 -2,6
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1851 0,0 0,9
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4264 0,2 2,2
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     476 -0,1 -0,1
73 Transportmedel     2182 0,0 -0,2

Källa: Producentprisindex 2019, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 23.12.2019

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2019, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, november 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/11/thi_2019_11_2019-12-23_tau_017_sv.html