Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), december 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Exportvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
B-E Totalt 104,7 106,1 105,3 -0,7 -0,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     100,7 -1,1 1,0
C TILLVERKADE VAROR 103,8 106,0 104,9 -0,4 -0,6
10 Livsmedel 100,9 103,6 101,3 -0,2 -0,2
11 Drycker 105,3 103,5 105,6 1,1 2,5
13 Textilvaror 107,6 95,3 101,9 0,1 1,2
14 Kläder 109,0 100,8 104,0 0,3 2,3
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,3 97,0 101,4 -0,1 -6,2
17 Papper och pappersvaror 91,2 102,3 99,3 -0,9 -11,9
171 Massa, papper och papp 89,3 102,3 99,3 -1,0 -12,8
172 Varor av papper eller papp 98,7 101,8 99,7 -0,1 -0,6
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     89,5 0,0 -1,2
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,0 117,7 112,0 -1,3 -1,1
22 Gummi- och plastvaror 100,3 104,3 102,9 0,1 -1,0
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,2 105,6 104,5 0,3 1,3
24 Metaller 107,2 106,1 105,3 -1,2 2,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,4 108,4 109,8 0,1 3,8
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 101,9 102,0 0,5 2,5
265 Instrument och apparater för mätning, provning och navigering samt ur     106,9 1,2 3,7
27 Elapparatur 99,9 105,7 104,7 -1,6 1,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,0 104,9 105,3 -0,5 1,2
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,2 105,1 105,7 0,5 2,7
31 Möbler 107,2 102,0 106,6 -0,1 0,9
35 El, gas, värme och kyla 113,3 140,0 113,7 -3,9 -4,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 116,4 140,0 116,9 -5,9 -7,4
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8

Källa: Producentprisindex 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2019, Tabellbilaga 3. Producentprisindex för industrin 2015=100 (CPA 2015), december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.4.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_003_sv.html