Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), december 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 107,5 108,7 107,4 0,0 0,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,5 98,2 102,4 3,5 -5,0
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     119,0 3,4 6,1
C TILLVERKADE VAROR 103,8 103,0 103,5 0,1 0,1
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,3 -0,3 2,4
10 Livsmedel 100,9 100,8 100,8 0,0 -0,2
11 Drycker 105,3 105,4 105,4 0,8 1,1
13 Textilvaror 107,6 103,4 104,7 0,3 0,6
14 Kläder 109,0 101,2 102,0 -0,6 0,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,3 110,3 106,1 -0,4 -2,9
17 Papper och pappersvaror 91,2 103,8 94,3 -0,9 -17,3
171 Massa, papper och papp 89,3 101,5 91,9 -1,2 -22,6
172 Varor av papper eller papp 98,7 107,2 101,6 0,0 1,1
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar     92,8 0,0 -0,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,0 104,6 103,1 -0,1 0,2
22 Gummi- och plastvaror 100,3 100,9 100,7 -0,1 -0,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,2 104,5 104,2 0,3 -0,2
24 Metaller 107,2 103,3 105,9 0,6 -2,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,4 102,1 107,9 0,2 3,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 96,2 96,8 -0,6 -1,0
27 Elapparatur 99,9 101,5 101,2 -0,3 1,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,0 102,7 103,0 -0,1 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 106,2 102,5 102,8 0,0 1,0
31 Möbler 107,2 106,7 107,1 -0,1 1,3
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,1 0,7 5,2
35 El, gas, värme och kyla 113,3 126,0 114,0 -5,2 -6,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 116,4 126,0 116,9 -7,6 -10,1
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8
42 Anläggningsarbeten 103,3   103,3 -1,2 -1,7

Källa: Producentprisindex 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2019, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 9.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_009_sv.html