Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), december 2019

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 107,0 109,2 107,3 -0,1 0,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 103,5 98,2 102,4 3,3 -5,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL     120,8 3,3 7,6
C TILLVERKADE VAROR 104,1 103,6 103,9 0,1 0,3
F BYGGNADER OCH BYGGNADSARBETEN     114,3 -0,3 2,4
10 Livsmedel 100,0 99,4 99,7 0,0 -0,2
11 Drycker 110,0 111,8 110,6 0,4 2,5
13 Textilvaror 107,6 103,4 104,7 0,3 0,6
14 Kläder 109,0 101,2 102,0 -0,6 0,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 105,3 110,3 106,1 -0,4 -2,9
17 Papper och pappersvaror 91,2 103,8 94,3 -0,9 -17,3
171 Massa, papper och papp 89,3 101,5 91,9 -1,2 -22,6
172 Varor av papper eller papp 98,7 107,2 101,6 0,0 1,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 100,0 104,6 103,1 -0,1 0,2
22 Gummi- och plastvaror 100,3 100,9 100,7 -0,1 -0,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 104,4 104,5 104,3 0,3 -0,2
24 Metaller 107,2 103,3 105,9 0,6 -2,0
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 110,4 102,2 107,9 0,2 3,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 105,0 96,2 96,8 -0,6 -1,0
27 Elapparatur 99,9 101,5 101,2 -0,3 1,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 103,0 102,7 103,0 -0,1 1,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 108,2 92,2 93,4 0,0 -0,4
31 Möbler 107,2 106,7 107,1 -0,1 1,3
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater     106,1 0,7 5,2
35 El, gas, värme och kyla 108,9 126,0 109,9 -6,1 -7,6
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 109,8 126,0 111,0 -8,4 -11,2
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster     101,1 0,0 0,8
42 Anläggningsarbeten 103,3   103,3 -1,2 -1,7

Källa: Producentprisindex 2019, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Ville Vertanen


Uppdaterad 24.1.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2019, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), december 2019 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2019/12/thi_2019_12_2020-01-24_tau_011_sv.html