Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2449 1885 2288 -2,3 -3,9
0 Livsmedel     1633 -0,5 -1,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3538 -13,8 -22,0
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     4225 -21,7 -27,0
3B Gas, el och vatten     2704 -2,8 -15,6
5 Produkter från den kemiska industrin     1606 -1,1 -1,6
68 Oädla metaller     2037 -5,1 -9,6
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1858 -0,2 0,8
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4299 -0,3 2,3
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     475 -0,1 -1,3
73 Transportmedel     2209 -0,1 1,7

Källa: Producentprisindex 2020, mars. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.4.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. mars 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, mars 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/03/thi_2020_03_2020-04-24_tau_017_sv.html