Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2020

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 98,7 0,2 -8,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 74,9 0,3 -15,0
C TILLVERKADE VAROR 98,9 0,2 -8,1
10 Livsmedel 104,6 -0,4 0,2
11 Drycker 104,1 1,2 0,2
13 Textilvaror 93,5 0,2 -3,0
14 Kläder 101,0 0,5 1,4
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 99,0 3,9 -4,0
17 Papper och pappersvaror 100,5 0,6 -9,3
171 Massa, papper och papp 100,4 0,6 -9,6
172 Varor av papper eller papp 102,7 0,8 -0,1
20 Kemikalier och kemiska produkter 112,0 -2,4 -6,0
22 Gummi- och plastvaror 103,7 -0,9 0,4
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 107,6 3,9 7,7
24 Metaller 97,9 -3,8 -5,1
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 105,6 1,2 -0,9
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,3 0,3 -4,2
27 Elapparatur 106,2 -0,3 2,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,6 0,1 0,7
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 104,3 0,9 2,5
31 Möbler 104,7 0,0 2,6
35 El, gas, värme och kyla 83,2 2,7 -44,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 83,2 2,7 -44,8

Källa: Producentprisindex 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2020, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 7.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/05/thi_2020_05_2020-06-24_tau_005_sv.html