Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, maj 2020

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2423 1854 2259 0,4 -5,5
0 Livsmedel     1629 0,3 -1,0
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     3257 3,0 -29,4
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     3725 6,6 -38,3
3B Gas, el och vatten     2609 -0,5 -17,1
5 Produkter från den kemiska industrin     1585 -0,4 -1,9
68 Oädla metaller     1984 0,3 -9,7
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1862 0,0 0,9
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4304 0,1 1,9
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     474 -0,1 -1,1
73 Transportmedel     2227 0,2 2,7

Källa: Producentprisindex 2020, maj. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Veli Kettunen 029 551 2693, Anssi Peltola 029 551 3482, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig statistikdirektör: Jan Nokkala


Uppdaterad 24.6.2020

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. maj 2020, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, maj 2020 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2020/05/thi_2020_05_2020-06-24_tau_017_sv.html