Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2021

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2646 2162 2519 1,9 10,3
0 Livsmedel     1670 0,5 2,4
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme     5104 7,7 42,2
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel     6138 3,8 39,1
3B Gas, el och vatten     3870 12,6 45,8
5 Produkter från den kemiska industrin     1777 2,0 12,7
68 Oädla metaller     2770 1,6 32,5
7 Maskiner, apparater o. transportmedel     1873 0,3 0,8
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska)     4331 0,3 0,7
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel     477 0,2 1,1
73 Transportmedel     2264 0,4 1,6

Källa: Producentprisindex 2021, juli. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.08.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. juli 2021, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, juli 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/07/thi_2021_07_2021-08-24_tau_017_sv.html