Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 120,1 2,4 20,9
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 98,1 -3,9 33,5
C TILLVERKADE VAROR 119,9 2,4 20,5
10 Livsmedel 109,6 1,6 5,4
11 Drycker 104,3 1,7 0,8
13 Textilvaror 97,8 1,4 5,0
14 Kläder 103,4 -0,6 0,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 163,4 2,7 68,4
17 Papper och pappersvaror 113,6 2,0 16,5
171 Massa, papper och papp 113,5 2,0 16,6
172 Varor av papper eller papp 118,1 1,4 15,3
20 Kemikalier och kemiska produkter 138,2 3,6 23,2
22 Gummi- och plastvaror 117,7 -0,1 13,5
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 90,6 -6,3 -5,3
24 Metaller 146,5 5,8 47,5
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 128,2 0,8 18,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 93,7 -0,2 0,3
27 Elapparatur 107,4 0,2 0,5
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 107,7 0,2 1,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,5 0,3 3,2
31 Möbler 108,0 0,8 2,9
35 El, gas, värme och kyla 422,1 38,6 249,1
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 422,1 38,6 249,1

Källa: Producentprisindex 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/09/thi_2021_09_2021-10-25_tau_005_sv.html