Detta är arkivinnehåll som inte längre uppdateras.

Gå till den uppdaterade statistiksidan.

Det finns en nyare publikation över denna statistik.

Den nyaste publikationen: Producentprisindex 2022, februari

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 119,3 1,8 18,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 102,4 2,4 17,1
C TILLVERKADE VAROR 110,4 0,6 11,0
10 Livsmedel 108,3 0,1 4,7
11 Drycker 106,0 0,0 0,4
13 Textilvaror 99,0 -2,4 -1,3
14 Kläder 99,7 0,1 0,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 110,4 2,2 3,1
17 Papper och pappersvaror 123,2 0,4 21,5
171 Massa, papper och papp 132,6 0,6 33,7
172 Varor av papper eller papp 107,7 0,0 2,9
20 Kemikalier och kemiska produkter 125,2 0,3 25,4
22 Gummi- och plastvaror 105,7 0,1 8,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 105,9 1,5 4,2
24 Metaller 141,7 0,6 42,7
244 Andra metaller än järn 134,6 -1,6 31,8
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 108,9 2,5 9,4
26 Datorer, elektronikvaror och optik 96,0 0,4 1,3
27 Elapparatur 104,3 0,0 4,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 105,0 0,3 2,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 105,9 -0,1 2,1
30 Andra transportmedel 102,9 0,4 1,2
31 Möbler 110,7 1,4 5,8
35 El, gas, värme och kyla 279,2 26,7 129,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 279,2 26,7 129,4

Källa: Producentprisindex 2021, september. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 25.10.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. september 2021, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), september 2021 . Helsinki: Statistikcentralen [hänvisat: 12.8.2022].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/09/thi_2021_09_2021-10-25_tau_007_sv.html