Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), november 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 119,5 125,9 121,2 1,5 17,0
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 108,3 108,2 108,2 0,0 5,8
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL 169,2 3,2 95,6
C TILLVERKADE VAROR 120,9 114,0 117,4 1,3 17,3
10 Livsmedel 105,4 109,5 106,5 0,7 4,2
11 Drycker 108,8 106,2 107,7 -0,6 -0,9
13 Textilvaror 115,0 99,2 103,8 0,0 1,4
14 Kläder 113,0 100,0 101,2 0,1 1,5
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 141,5 111,2 137,8 -2,0 26,9
17 Papper och pappersvaror 111,3 127,2 115,2 0,7 27,7
171 Massa, papper och papp 121,4 136,6 124,5 0,6 43,0
172 Varor av papper eller papp 98,9 111,9 102,8 1,0 2,8
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar 93,3 0,0 1,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 122,8 137,3 133,4 3,6 34,6
22 Gummi- och plastvaror 114,5 109,2 111,6 0,8 14,1
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,3 110,4 111,7 2,8 9,1
24 Metaller 168,8 152,7 161,5 4,5 55,3
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 131,8 111,6 126,0 1,0 18,3
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,8 96,1 96,4 0,2 1,8
27 Elapparatur 106,6 106,4 106,7 0,6 6,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 109,6 106,1 107,4 0,5 4,0
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 118,2 105,4 106,3 0,3 2,3
31 Möbler 115,7 111,4 114,1 0,1 5,6
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater 110,3 1,3 3,5
35 El, gas, värme och kyla 137,7 285,8 146,6 8,3 39,3
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 152,6 285,8 164,9 12,2 59,7
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster 104,4 0,0 3,1
42 Anläggningsarbeten 110,8 110,8 1,0 8,3

Källa: Producentprisindex 2021, november. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 23.12.2021

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. november 2021, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), november 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 23.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/11/thi_2021_11_2021-12-23_tau_009_sv.html