Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2021

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 123,8 1,0 22,4
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 97,6 -2,4 19,9
C TILLVERKADE VAROR 123,5 1,0 22,0
10 Livsmedel 108,9 -0,3 5,1
11 Drycker 103,5 1,5 0,0
13 Textilvaror 100,0 -0,1 7,4
14 Kläder 104,7 -0,4 1,1
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 151,7 5,2 53,0
17 Papper och pappersvaror 117,9 1,3 22,2
171 Massa, papper och papp 117,7 1,3 22,2
172 Varor av papper eller papp 122,9 0,9 22,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 146,6 4,5 24,4
22 Gummi- och plastvaror 119,3 -0,8 15,3
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 96,4 0,3 9,1
24 Metaller 156,5 -0,4 50,9
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 132,3 -0,2 18,2
26 Datorer, elektronikvaror och optik 92,6 -2,0 -1,7
27 Elapparatur 112,6 2,4 6,8
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 108,5 -0,1 2,3
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,9 -0,5 2,4
31 Möbler 108,2 0,0 3,1
35 El, gas, värme och kyla 622,1 68,5 345,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 622,1 68,5 345,8

Källa: Producentprisindex 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2021, Tabellbilaga 5. Exportprisindex 2015=100 (CPA 2015), december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_005_sv.html