Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), december 2021

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 121,6 128,0 122,8 3,0 16,6
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 111,6 110,9 111,3 3,0 7,5
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL 149,5 -5,4 56,9
C TILLVERKADE VAROR 120,7 115,1 117,9 0,0 15,5
10 Livsmedel 105,6 112,4 107,6 1,9 5,8
11 Drycker 116,8 114,8 116,0 0,5 1,9
13 Textilvaror 115,0 99,7 104,2 0,4 1,8
14 Kläder 113,0 99,9 101,1 -0,1 2,2
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 139,2 113,1 136,1 -1,3 25,4
17 Papper och pappersvaror 111,8 129,1 116,1 0,7 28,9
171 Massa, papper och papp 121,7 139,0 125,3 0,6 44,4
172 Varor av papper eller papp 99,8 112,8 103,8 0,9 3,6
20 Kemikalier och kemiska produkter 126,1 137,3 134,3 0,7 34,7
22 Gummi- och plastvaror 114,4 108,8 111,4 -0,3 13,8
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 110,7 110,9 110,7 -1,1 8,3
24 Metaller 170,0 153,3 162,4 0,5 53,4
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 132,1 112,3 126,5 0,4 19,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 101,8 96,2 96,5 0,1 2,0
27 Elapparatur 106,8 106,5 106,8 0,1 6,7
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 109,8 106,7 107,9 0,4 4,5
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 118,7 96,1 97,7 0,8 2,3
31 Möbler 115,7 112,5 114,5 0,3 6,0
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater 110,4 0,1 3,6
35 El, gas, värme och kyla 190,0 567,9 216,5 49,8 93,4
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 230,6 567,9 265,1 66,4 132,8
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster 104,4 0,0 3,1
42 Anläggningsarbeten 111,7 111,7 0,9 9,2

Källa: Producentprisindex 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2021, Tabellbilaga 11. Basprisindex för hemmamarknadsvaror, inklusive skatter, 2015=100 (CPA 2015), december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_011_sv.html