Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2021

Varugrupp (SITC) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
0-8 Totalindex 2841 2360 2719 3,0 16,6
0 Livsmedel 1767 2,7 7,8
3 Mineraliska bränslen, gas, el och värme 6639 16,4 64,5
3A Mineraliska bränslen och smörjmedel 6576 -4,5 38,9
3B Gas, el och vatten 6061 40,7 92,6
5 Produkter från den kemiska industrin 1948 0,5 23,5
68 Oädla metaller 3110 0,6 34,2
7 Maskiner, apparater o. transportmedel 1916 0,3 4,0
71 Maskiner o. apparater (andra än elektriska) 4480 0,3 4,5
72 Elektriska maskiner, apparater och materiel 486 0,0 4,4
73 Transportmedel 2307 1,1 4,0

Källa: Producentprisindex 2021, december. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, thi.tilastokeskus@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.01.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. december 2021, Tabellbilaga 17. Partiprisindex 1949=100, december 2021 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 1.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2021/12/thi_2021_12_2022-01-24_tau_017_sv.html