Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2022

Varugruppen (CPA 2015) Indextal Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-E Totalt 130,7 2,0 25,3
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 118,0 6,5 30,8
C TILLVERKADE VAROR 117,0 2,2 15,6
10 Livsmedel 114,1 0,3 6,2
11 Drycker 107,1 1,0 1,6
13 Textilvaror 104,9 4,9 3,5
14 Kläder 100,8 0,6 4,8
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 116,5 3,7 8,5
17 Papper och pappersvaror 136,2 5,6 36,0
171 Massa, papper och papp 147,7 6,4 50,8
172 Varor av papper eller papp 117,4 4,1 13,5
20 Kemikalier och kemiska produkter 143,7 4,7 42,1
22 Gummi- och plastvaror 109,9 1,5 13,2
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 112,2 1,3 9,5
24 Metaller 157,1 2,2 45,7
244 Andra metaller än järn 155,8 4,2 34,7
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 114,1 1,8 14,7
26 Datorer, elektronikvaror och optik 97,0 0,7 2,8
27 Elapparatur 108,2 1,5 7,3
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 107,8 1,1 4,9
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 107,4 1,2 3,1
30 Andra transportmedel 107,1 0,6 7,1
31 Möbler 120,7 7,3 16,4
35 El, gas, värme och kyla 352,2 -38,0 119,9

Källa: Producentprisindex 2022, januari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, Ville Auno 029 551 3023, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 28.02.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. januari 2022, Tabellbilaga 7. Importprisindex 2015=100 (CPA 2015), januari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 6.6.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/01/thi_2022_01_2022-02-28_tau_007_sv.html