Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2022

Varugruppen (CPA 2015) Inhemska varor Importvaror Totalt Månadsförändring, % Årsförändring, %
A-F Totalt 123,6 133,0 126,4 0,8 17,2
A PRODUKTER FRÅN JORDBRUK, SKOGSBRUK OCH FISKE 116,6 121,7 117,4 2,6 13,1
B PRODUKTER FRÅN UTVINNING AV MINERAL 188,6 3,6 72,0
C TILLVERKADE VAROR 125,3 118,9 122,1 1,5 18,3
10 Livsmedel 109,9 115,3 111,5 1,1 7,5
11 Drycker 113,4 107,5 110,8 -0,2 2,6
13 Textilvaror 118,4 105,5 109,6 1,0 6,0
14 Kläder 115,1 100,9 102,2 0,5 4,9
16 Trä och varor av trä och kork (utom möbler); varor av halm, rotting o.d. 141,4 117,4 138,6 -0,5 24,4
17 Papper och pappersvaror 113,3 135,5 118,6 0,3 31,9
171 Massa, papper och papp 122,3 145,8 127,1 -0,2 44,9
172 Varor av papper eller papp 103,2 118,5 107,7 1,4 10,1
18 Grafiska tjänster och tjänster avseende reproduktion av inspelningar 100,8 0,2 8,7
20 Kemikalier och kemiska produkter 132,8 147,0 143,0 2,1 35,9
22 Gummi- och plastvaror 118,7 112,9 115,6 1,6 16,6
23 Andra icke-metalliska mineraliska produkter 114,1 115,0 114,2 1,8 12,4
24 Metaller 170,9 160,8 166,9 2,1 46,2
25 Metallvaror, utom maskiner och apparater 136,9 116,0 131,0 0,9 21,1
26 Datorer, elektronikvaror och optik 102,5 97,0 97,3 0,3 2,6
27 Elapparatur 110,9 108,6 109,5 1,0 8,4
28 Maskiner som ej ingår i annan underavdelning 113,0 109,1 110,5 1,1 6,8
29 Motorfordon, släpfordon och påhängsvagnar 119,0 108,1 108,8 0,7 4,0
31 Möbler 119,8 121,2 120,6 1,9 10,1
33 Tjänster avseende reparation och installation av maskiner och apparater 111,3 -0,2 4,3
35 El, gas, värme och kyla 146,5 283,9 152,9 -11,2 20,8
351 Elektricitet, överförings- och distributionstjänster avseende elkraft 175,9 -15,0 29,7
36 Naturligt vatten; vattenförsörjningstjänster 108,8 0,0 4,3

Källa: Producentprisindex 2022, februari. Statistikcentralen

Förfrågningar: Anna-Riikka Pitkänen 029 551 3466, tuottajahinnat@stat.fi

Ansvarig avdelningschef: Katri Kaaja


Uppdaterad 24.03.2022

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. februari 2022, Tabellbilaga 9. Basprisindex för hemmamarknadsvaror 2015=100 (CPA 2015), februari 2022 . Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 28.5.2023].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/2022/02/thi_2022_02_2022-03-24_tau_009_sv.html