Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Producentprisindexen 2005=100 och näringsgrensrevideringen

Producentprisindexen har reviderats och samtidigt har basåren ändrats till år 2005. Producentprisindexens viktstrukturer har reviderats, urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats och antalet prisuppgifter utökats betydligt. I samband med revideringen infördes också näringsgrensindelningen TOL 2008.

Det innebär bl.a. på huvudgruppsnivå att fiske har sammanslagits med näringsgren A jordbruk och skogsbruk, försörjning av el och gas har sammanslagits med försörjning av värme och kyla till näringsgren D och vattenförsörjning har sammanslagits med avloppsrening, avfallshantering och sanering till näringsgren E. Mera om näringsgrensindelningen TOL 2008, dess innehåll och klassificeringsprinciper på Statistikcentralens webbsidor http://tilastokeskus.fi/meta/luokitukset/

Alla indextal på offentlig nivå som följer den reviderade näringsgrensindelningen och det förnyade basåret är tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Producentprisindexen enligt den gamla näringsgrensindelningen TOL 2002 och med basåret 2000=100 publiceras tills vidare också i StatFin-databasen. När det gäller basprisindexet för hemmamarknadsvaror och partiprisindexet 2000=100 fås inte längre en uppdelning i inhemska varor och importvaror och när det gäller producentprisindexet för industrin inte en uppdelning i inhemska varor och exportvaror.


Senast uppdaterad 17.2.2009

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 26.2.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2009-02-17_uut_001_sv.html