Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Basåren och datumet för offentliggörandet av Producentprisindexen revideras i Februari

Varukorgarna för Producentprisindexen uppdateras, och viktstrukturerna revideras att motsvara värdena av produktionen, importen och exporten i år 2010. Det nya basåret är 2010.

De första nya 2010=100-indexen publiceras den 24:e februari 2012. Från och med statistiken för januari 2012 publiceras Producentprisindexen den 24:e i månaden efter statistikmånaden eller närmaste följande vardag. Statistiken för november publiceras dock vardagen före jul.

 


Senast uppdaterad 30.12.2011

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 3.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2011-12-30_uut_001_sv.html