Denna sida är arkiverad.

Uppgifter som publicerats efter 5.4.2022 finns på den förnyade webbplatsen.

Gå till den nya statistiksidan.

Producentprisindexen reviderades

Producentprisindexen har reviderats och basåren har ändrats till år 2010. Statistikens viktstrukturer har förnyats för att motsvara de produktions-, import- och exportvärden som gällde år 2010. Dessutom har urvalen av företag och nyttigheter uppdaterats.

Offentliga indextal som följer det förnyade basåret är tillgängliga i Statistikcentralens StatFin-databas. Indexen med basåren 1949=100 och 2005=100 kommer att upprättas och publiceras även i fortsättningen.

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter ersätter det tidigare Partiprisindexet

Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter ersätter Partiprisindexet i basårets 2010=100 statistik. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter motsvarar de tidigare Partiprisindexen men i det nya indexet ingår även byggverksamhet, det vill säga näringsgrenen F. I samband med revideringen 2010=100 som nu utförts har man velat ersätta namnet på Partiprisindexet med ett namn som bättre beskriver statistiken i fråga. Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter är en motsvarande statistik som Basprisindexet för hemmamarknadsvaror men den innehåller varu- och mervärdesskatter. I fortsättningen kommer kedjningen av partiprisindex med tidigare basår att utföras med hjälp av Basprisindexet för hemmamarknadsvaror inklusive skatter.

Producentprisindexen publiceras den 24:e i månaden

I samband med revideringen ändras Producentprisindexens publiceringsdatum. Från och med januari 2012 publiceras statistiken den 24:e i månaden eller närmast följande vardag. Statistiken för november publiceras sista vardagen före julafton.

 


Senast uppdaterad 24.2.2012

Instruktion för hänvisning:

Finlands officiella statistik (FOS): Producentprisindex [e-publikation].
ISSN=1799-3687. Helsingfors: Statistikcentralen [hänvisat: 5.3.2024].
Åtkomstsätt: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2012-02-24_uut_001_sv.html