Tämä on arkistosisältöä, jota ei enää päivitetä.

Siirry ajantasaiselle tilastosivulle

Tuottajahintaindeksit 2010=100, MIG-käyttötarkoitusluokkien CPA-painorakenteet: Energiatuotteet

Toimiala Nimi THI Vienti Tuonti KMPHI Veroll. KMPHI
MIG5 Energiatuotteet 1000 1000 1000 1000 1000
B Kaivostoiminta ja louhinta 0,1 0,5 684,3 291,4 257
B05 Kivihiilen ja ruskohiilen kaivu 0,1 0,3 57,9 24,7 23
B051 Kivihiilen kaivu 0,1 0,3 57,9 24,7 23
B0510 Kivihiilen kaivu 0,1 0,3 57,9 24,7 23
05101000 Kivihiili 0,1 0,3 57,9 24,7 23
B06 Raakaöljyn ja maakaasun tuotanto 0,1 0,3 626,4 266,7 234
B061 Raakaöljyn tuotanto 522,1 222,3 194,1
B0610 Raakaöljyn tuotanto 522,1 222,3 194,1
06101000 Maaöljyt ja bitumisista kivennäisistä saadut öljyt, raa'at 522,1 222,3 194,1
B062 Maakaasun tuotanto 0,1 0,3 104,3 44,4 39,8
B0620 Maakaasun tuotanto 0,1 0,3 104,3 44,4 39,8
06201000 Luonnonkaasu, nesteytetty tai kaasumaisessa tilassa 0,1 0,3 104,3 44,4 39,8
C Teollisuus 455,9 948,7 243 280,5 350,6
C19 Koksin ja jalostettujen öljytuotteiden valmistus 455,9 948,7 243 280,5 350,6
C191 Koksituotteiden valmistus 11,1 4,7 4,1
C1910 Koksituotteiden valmistus 11,1 4,7 4,1
19101000 Kivihiilestä, ruskohiilestä tai turpeesta saatu koksi ja puolikoksi; retorttihiili 11,1 4,7 4,1
C192 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus 455,9 948,7 231,9 275,8 346,5
C1920 Jalostettujen öljytuotteiden valmistus 455,9 948,7 231,9 275,8 346,5
19202100 Moottoribensiini, myös lentobensiini 162 345,3 61,5 109,6
19202300 Kevyet maaöljyt, kevyet valmisteet, muualle luokittelemattomat 32,1 13,7 11,9
19202500 Lentopetroli 22 16,4 14,3
19202600 Kaasuöljyt 85,6 36,5 31,8
19202711 Diesel ja kevyt polttoöljy 227,1 494,2 28,6 96,7 132,2
19202800 Polttoöljyt, muualle luokittelemattomat 35,1 15 13,1
19202900 Voitelussa käytettävät maaöljyt; raskaat valmisteet, muualle luokittelemattomat 26,6 109,2 26,2 12,3 12,6
19203100 Propaani ja butaani, nesteytetyt 7,8 13,6 11,6 10,1
19203200 Eteeni, propeeni, buteeni, butadieeni ja muut maaöljykaasut tai kaasumaiset hiilivedyt, ei kuitenkaa 5,8 4,2 6,1 5,3
19204100 Vaseliini; parafiini; maaöljy- ja muut vahat 1 0,4 0,4
19204200 Maaöljykoksi; maaöljybitumi ja muut maaöljyjen jätetuotteet 4,6 5,4 5,8 5
D Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 511,1 50,8 72,7 403,5 370,9
D35 Sähkö-, kaasu- ja lämpöhuolto, jäähdytysliiketoiminta 511,1 50,8 72,7 403,5 370,9
D351 Sähkövoiman tuotanto, siirto ja jakelu 373,1 50,8 72,7 300,6 281
D3511 Sähkön tuotanto 248,7 50,8 72,7 207,7 181,4
35111000 Sähkö 248,7 50,8 72,7 207,7 181,4
D3512 Sähkön siirto 124,4 92,8 99,6
35121000 Sähkön siirtopalvelut 124,4 92,8 99,6
D352 Kaasun tuotanto; kaasumaisten polttoaineiden jakelu putkiverkossa 1,7 1,3 1,1
D3521 Kaasun tuotanto 1,7 1,3 1,1
35211000 Kivihiilikaasu, vesikaasu, generaattorikaasu ja niiden kaltaiset kaasut, ei kuitenkaan maaöljykaasut 1,7 1,3 1,1
D353 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu 136,3 101,7 88,8
D3530 Lämmön ja kylmän tuotanto ja jakelu 136,3 101,7 88,8
35301100 Höyry ja lämminvesi 136,3 101,7 88,8
36001100 Juomavesi 32,9 24,5 21,4
E Vesihuolto, viemäri- ja jätevesihuolto, jätehuolto ja muu ympäristön puhtaanapito 32,9 24,5 21,4
E36 Veden otto, puhdistus ja jakelu 32,9 24,5 21,4
E360 Veden otto, puhdistus ja jakelu 32,9 24,5 21,4
E3600 Veden otto, puhdistus ja jakelu 32,9 24,5 21,4
Korostetut luokat ovat ne NACE Rev. 2 -toimialaluokituksen luokat, jotka kuuluvat
MIG-käyttötarkoitusluokitukseen. Muut toimialaluokituksen tasot tarkentavat
käyttötarkoitusluokituksen ja toimialaluokituksen välistä vastaavuutta.

 


Päivitetty 25.11.2013

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tuottajahintaindeksit [verkkojulkaisu].
ISSN=1796-3613. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 19.8.2022].
Saantitapa: http://www.stat.fi/til/thi/thi_2013-11-22_tau_005.html