Tämä sivu on arkistoitu.

5.4.2022 jälkeen julkaistut tiedot löydät uudistetulta sivustolta.

Siirry uudelle tilastosivulle

Julkaistu: 15.4.2021

Vuonna 2020 tieliikenteen autokilometrit vähenivät 4 prosenttia

Vuonna 2020 henkilöautojen yhteenlaskettu kilometrimäärä oli 39 092 miljoonaa autokilometriä eli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Raskaan liikenteen kilometrit vähenivät 4 prosenttia viime vuonna. Maanteiden liikennesuorite laski. Viime vuonna maanteillä tehtiin uusia päällystetöitä vuotta 2019 enemmän.

Maanteiden liikennesuorite (milj. km) vuosina 1980–2020

Maanteiden liikennesuorite (milj. km) vuosina 1980–2020

Kokonaisliikennesuorite

Vuonna 2020 autojen yhteenlaskettu kilometrimäärä eli liikennesuorite Manner-Suomen maantie- ja katuverkolla 1) oli yhteensä 48 543 miljoonaa autokilometriä, mikä oli 4 prosenttia vähemmän kuin vuonna 2019. Henkilöautojen yhteenlaskettu kilometrimäärä oli 39 092 miljoonaa autokilometriä eli 4 prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Pakettiautojen kokonaissuorite laski vain yhden prosentin edellisvuodesta.

Raskaan liikenteen kilometrit vähenivät vuonna 2020. Kuorma-autojen liikennesuorite oli yhteensä 3 261 miljoonaa autokilometriä, mikä oli 2,4 prosenttia vähemmän kuin edellisvuonna. Linja-autoilla ajettiin yhteensä 523 miljoonaa kilometriä eli linja-autojen liikennesuorite väheni 13 prosenttia edellisvuodesta. Raskaan liikenteen osuus oli 8 prosenttia kaikesta liikenteestä.

Maanteiden liikennesuoritteet

Vuonna 2020 maanteiden liikennesuorite 2) oli alemmalla tasolla kuin vuotta aiemmin. Keveiden autojen eli henkilö- ja pakettiautojen vuoden 2020 yhteenlaskettu maantiesuorite laski 7 prosenttia vuoden 2019 maantiesuoritteisiin verrattuna. Raskaan liikenteen maantiesuorite väheni 3 prosenttia vuoteen 2019 verrattuna. Maantieverkon osuus kokonaissuoritteesta on 74 prosenttia ja katusuoritteiden osuus on 26 prosenttia.

Vuonna 2020 henkilöautojen maantiesuoritteet laskivat 7,5 prosenttia ja pakettiautojen maantiesuoritteet laskivat 4,5 prosenttia vuodesta 2019. Kuorma-autoilla ajettiin maanteillä 1,7 prosenttia vähemmän vuoteen 2019 verrattuna. Linja-autojen maantiekilometrit vähenivät 13 prosenttia.

Maanteiden liikenteestä 51 prosenttia ajettiin valtateillä vuonna 2020. Kantateiltä liikennesuoritetta kertyi 14 prosenttia, seututeiltä 19 prosenttia ja yhdysteiltä 16 prosenttia. Valtateiden liikennesuorite laski 9 prosenttia, kantateillä laskua oli 6 prosenttia ja seutu- ja yhdysteiden liikenne laski noin 3 prosenttia. Liikennesuoritteesta 30 prosenttia kertyi Uudenmaan ELY-keskuksen alueelta eli Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakuntien maanteiltä.

Vuonna 2020 Suomen maanteillä liikkui keskimäärin 1 265 autoa vuorokaudessa. Uudenmaan maakunnassa autoja liikkui eniten eli keskimäärin 4 575 autoa vuorokaudessa. Kanta-Hämeen maakunnassa autoja liikkui maanteillä keskimäärin 1 843 autoa vuorokaudessa ja Päijät-Hämeessä keskimäärin 1 712 autoa vuorokaudessa. Vähiten liikennettä oli Kainuun maakunnassa eli keskimäärin 412 autoa vuorokaudessa.

Taulukko 1. Liikennesuorite (milj. km) Manner-Suomen maantie- ja katuverkolla autoluokittain vuonna 2020

Autoluokka Maantiet Kadut ja yksityistiet Yhteensä
Kaikki autot yhteensä 35 971 12 572 48 543
Henkilöauto 28 613 10 479 39 092
Pakettiauto 4 160 1 507 5 667
Kevyet autot yhteensä 32 773 11 986 44 759
Linja-auto 358 165 523
Kuorma-auto 2 840 421 3 261
Raskaat ajoneuvot yhteensä 3 198 586 3 784

Henkilöliikennesuoritteet

Vuonna 2020 henkilöautojen henkilöliikennesuorite 3) oli yhteensä 64,1 miljardia henkilökilometriä eli neljä prosenttia vähemmän kuin vuotta aiemmin. Vuonna 2020 linja-autoliikenteen henkilöliikennesuorite oli yhteensä 6,8 miljardia henkilökilometriä. Linja-autoliikenteen henkilöliikennesuorite väheni 14 prosenttia edellisvuodesta.

Suomen maantiet vuonna 2020

Vuoden 2020 lopussa Manner-Suomessa oli maanteitä yhteensä 77 908 km, 17 km vähemmän kuin vuotta aiemmin. Tästä yhdysteitä oli 50 973 km, seututeitä 13 484 km, valtateitä 8 593 km sekä kantateitä 4 858 km. Lisäksi ramppeja 1 392 km, kiertoliittymiä 46 km sekä lauttavälejä 62 km. Maanteistä 21 prosenttia on Pohjois-Savossa, 16 prosenttia Pohjois-Pohjanmaalla ja Kainuussa, ja 12 prosenttia Lapissa. Nämä sekä alempana mainitut aluetarkastelut on tehty liikenteen ELY-keskusaluejakojen mukaisesti. 4)

Maanteistä moottoriteitä oli 933 km ja moottoriliikenneteitä 136 km. Moottoriteiden määrä on kasvanut tasaisesti vuosien saatossa – kahdessakymmenessä vuodessa niiden määrä on lähes tuplaantunut. Maanteillä olevia kevyen liikenteen väyliä oli kokonaisuudessaan 6 062 km. Väylistä 19 prosenttia on Uudellamaalla, 15 prosenttia Varsinais-Suomessa ja 13 prosenttia Etelä-Pohjanmaalla.

Maanteiden päällysteet

Maanteistä 36 prosenttia on öljysorateitä (tai vastaavia), 35 prosenttia sorateitä ja 29 prosenttia kestopäällystettyjä teitä. Eniten sorateitä on Pohjois-Savon alueella, jossa teistä noin puolet on sorateitä, kun taas Uudellamaalla reilusti yli puolet tiestöstä on kestopäällystettyjä. Öljysorateitä on eniten Pohjois-Pohjanmaalla, jossa tiestö koostuu 41 prosenttisesti öljysoratuista teistä. Päällystettyjä maanteitä oli vuoden 2020 lopussa 50 647 kilometriä eli 65 prosenttia kaikista Manner-Suomen maanteistä. Lähes kaikki päällysteet olivat asfalttibetonia tai pehmeää asfalttibetonia. Pinnattuja sorateitä oli vuoden 2020 lopussa vain 674 kilometriä. Uusia päällystetöitä tehtiin 3 686 km.

Maanteiden päällysteet vuosina 1980–2020

Maanteiden päällysteet vuosina 1980–2020

Muut tiedot

Valaistuja tieosia maanteillä oli 12 882 km, 8 km enemmän kuin vuotta aiemmin. Nopeusrajoituksista 80 km/h tieosuuksia on eniten, 51 555 km, joka on 164 km vähemmän kuin edellisvuonna. Eniten oli lisätty —50 km/h -alueita, vajaa 2 prosenttia.

Tieleveyksistä 2-ajorataisten maanteiden osuus oli kasvanut eniten edellisvuodesta, noin kolme prosenttia, ja toiseksi eniten yksitoista metriä leveät tiet, noin prosentin.


1) Tieliikenteen kokonaissuorite perustuu suomalaisten autojen katsastushetkellä Traficomin liikenneasioiden rekisteriin tallennettuihin matkamittarilukematietoihin ja niistä Tilastokeskuksen tuottamaan suoriteaineistoon. Tulokset on tilastollisesti korotettu vastamaan kyseisen ajoneuvoluokan eli henkilö-, paketti-, kuorma- ja linja-autojen ajoneuvoluokkien kokonaissuoritetta.
2) Maanteiden liikennesuorite perustuu Väyläviraston maanteiden liikennelaskennan tuloksiin.
3) Henkilöliikennesuoritteet lasketaan ajoneuvojen liikennesuoritteesta käyttämällä kerrointa, joka kuvaa ajoneuvossa matkustavien henkilöiden keskimääräistä määrää.
4) Uudenmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Uudenmaan, Kanta-Hämeen ja Päijät-Hämeen maakunnat. Varsinais-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Varsinais-Suomen ja Satakunnan maakunnat. Pirkanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluu liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Pirkanmaan maakunta. Kaakkois-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Kymenlaakson ja Etelä-Karjalan maakunnat. Pohjois-Savon elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Pohjois-Savon, Etelä-Savon ja Pohjois-Karjalan maakunnat. Keski-Suomen elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluu liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Keski-Suomen maakunta. Etelä-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Etelä-Pohjanmaan, Pohjanmaan ja Keski-Pohjanmaan maakunnat. Pohjois-Pohjanmaan elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluvat liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Pohjois-Pohjanmaan ja Kainuun maakunnat. Lapin elinkeino-, liikenne- ja ympäristökeskuksen toimialueeseen kuuluu liikenne- ja infrastruktuuriasioiden osalta Lapin maakunta.

Lähde: Liikenne ja matkailu, Tilastokeskus

Lisätietoja: Sami Lahtinen 029 551 3207, Ville Keränen 029 551 0735, Olli Kajava 029 551 3531, sami.lahtinen@tilastokeskus.fi

Vastaava osastopäällikkö: Hannele Orjala

Julkaisu pdf-muodossa (234,3 kt)

Taulukot

Tietokantataulukot

Poimi tarvitsemiasi tietoja taulukoiksi, tarkastele tietoja kuvioina, tai lataa dataa käyttöösi.

Laatuselosteet

Päivitetty 15.04.2021

Viittausohje:

Suomen virallinen tilasto (SVT): Tietilasto [verkkojulkaisu].
ISSN=2670-336X. 2020. Helsinki: Tilastokeskus [viitattu: 23.4.2024].
Saantitapa: https://www.stat.fi/til/tiet/2020/tiet_2020_2021-04-15_tie_001_fi.html